طراحی داخلی

زون استدیو با احاطه کامل بر اهمیت طراحی داخلی برای موفقیت پروژه های تجاری و مسکونی، طراحان خبره ای را انتخاب کرده است تا شما مطمئن باشید فضایی که در انتها تحویل خواهید گرفت تمامی اهداف و نیازهایتان را تأمین می‌کند

دکوراسیون داخلی

طراحـی داخلــی ایــده آل هــر فضـــا، کــــاری منحصــر به فـــرد اســـت. تبدیــــل یک بــــوم خالــــــی به یــــک خانـــــه رویـــــایی نیـــــازمند دقــــــت، انعطــــاف‌پذیــــری و استــــعــــداد است، چیــــــزی که تیــــــم زون استــــــدیو ســــال‌هاســت با تخصـــص انجـــام می‌دهد.

بازسازی

موفقیت همه جانبه پروژه بازسازی یک فضای مسکونی یا اداری، مستقیماً وابسته به شرایط ملک و محدوده پروژه است. تیم زون استدیو با تجربه طولانی در زمینه بهترین خدمات ممکن را برای اطمینان از موفقیت کلی پروژه شما ارائه می دهد.