معرفی کتاب جودی دمدمی به کالج می رود

نویسنده : مگان مک دونالد

تصویرگر: پیتر اچ

ترجمه ی : محبوبه نجف خانی

انتشارات: کتاب های فندق

خلاصه ی کتاب

جودی دمدمی حوصله ندارد حال و حوصله ی ریاضی راکه هیچ رقم. به جای آقای تاد دوست داشتنی معلم جدیدی آمده که به نظرش هم ریاضی جودی افتضاح است و هم رفتارش ...

نظر خودم درباره ی جودی دمدمی به کالج می رود:

کتاب عالی و بی نظیری است و پیشنهاد می کنم که بچه ها از کلاس دوم شروع کنند به خواندن کنند و این کتاب را بچه ها ازشان خوششان میاد: احتمالا شما در جاهای دیگر هم اسم این کتاب را شنیدیند: من پیشنهاد می کنم که بچه ها وقتی خوابشان نمیاد بخوانن کتاب را بخوانند. این کتاب در چندین جلد منتشر شده. و...